Διατροφή και άσκηση ή ανθυγιεινός τρόπος ζωής;

Είναι ΚΑΙ στο χέρι σου η πρόληψη του καρκίνου!1,2,3

Ορισµένοι παράγοντες κινδύνου που ενοχοποιούνται για τον καρκίνο συνδέονται µε τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής όπως το κάπνισµα, την υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος, την ανεπαρκή ή/και µη ισορροπηµένη διατροφή, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας.

Σύµφωνα µε µελέτες, το 20% όλων των περιπτώσεων καρκίνου οφείλονται σε κακές διατροφικές επιλογές, ανθυγιεινό τρόπο ζωής όπως το κάπνισµα, η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος και η έλλειψη άσκησης.

Γι΄ αυτό η αλλαγή της διατροφικής µας συµπεριφοράς μπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Μια διατροφή υψηλή σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη κατά πολλών µορφών καρκίνου καθώς και η διατήρηση της καλής κατάστασης και του φυσιολογικού βάρους.

Βιβλιογραφία
  1. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer prevention. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002577-pdf.pdf, Last accessed June 2023
  2. National Cancer Institute. http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco. Last accessed June 2023
  3. Latino-Martel P ,et all. Alcoholic beverages, obesity, physical activity and other nutritional factors, and cancer risk: A review of the evidence. Critical Reviews in Oncology/Hematology, ONCH-2111r.org