Μια θεραπεία στην οποία ο οργανισμός εκτίθεται σε ακτινοβολία για να προκληθεί ζημιά στα καρκινικά κύτταρα και τελικά να τα θανατώσει.

Περισσότερα