Λευκά αιμοσφαίρια που προστατεύουν τον οργανισμό από ξένες (ή επιβλαβείς) ουσίες, κύτταρα και ιούς, προκαλώντας ανοσολογική απόκριση.

Περισσότερα