Μια συνηθισμένη χειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει τη λήψη μικρού δείγματος κυττάρων ή ιστού ώστε να μπορεί να εξεταστεί σε μικροσκόπιο.

Οι πιο συχνοί τύποι βιοψιών είναι οι βιοψίες με εκτομή (όπου αφαιρείται ένα δείγμα ιστού μόνο), οι βιοψίες με εξαίρεση (όπου αφαιρείται ολόκληρος ο όζος ή μια ύποπτη περιοχή) και οι βιοψίες με βελόνη (όπου αφαιρείται ένα δείγμα ιστού ή υγρού με βελόνη).

Περισσότερα