Ορίζονται οι λεμφαδένες της μασχαλιαίας κοιλότητας στους οποίους αρχικώς μεθίσταται ο καρκίνος του μαστού. Κατά τη θεραπεία των όγκων του μαστού δίδεται μεγάλη σημασία στους μασχαλιαίους λεμφαδένες διότι η κατάστασή τους καθορίζει το στάδιο,  την θεραπεία και την πρόγνωση της νόσου.