Είναι ο καρκίνος όπου τα κύτταρα του όγκου σε αντίθεση με το (DCIS) έχουν διασπάσει την βασική μεμβράνη των λοβίων και των πόρων του μαστού. Στις περιπτώσεις αυτές τα καρκινικά κύτταρα έχουν αποκτήσει πρόσβαση στην κυκλοφορία και έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένα όργανα του σώματος δημιουργώντας μεταστάσεις.