Ορίζονται τα καρκινώματα που αναπτύσσονται κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στους προληπτικούς ελέγχους.