Είναι επίσης γνωστός ως υποδοχέας ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2. Ο HER2 είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων.

Μπορεί να παραχθεί σε μεγαλύτερες από το φυσιολογικό ποσότητες από ορισμένους τύπους καρκινικών  κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και να προκαλέσει την πολύ γρήγορη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Όταν οι καρκίνοι έχουν μεγαλύτερη

Περισσότερα