Οι λεμφαδένες είναι μικροί ωοειδείς σχηματισμοί που αποτελούν μέρος του λεμφικού συστήματος του οργανισμού