Πρόκειται για ομάδες γυναικών που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον γενικό γυναικείο πληθυσμό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της ζωής τους.