Αναφέρεται σε κακοήθεια η οποία έχει διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, συνήθως  είναι μικρού μεγέθους βλάβη και η νόσος δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες της μασχάλης.