Ένας τύπος θεραπείας που χρησιμοποιεί φάρμακα που βρίσκουν και επιτίθενται σε συγκεκριμένους τύπους καρκινικών κυττάρων, προκαλώντας μικρότερη βλάβη στα φυσιολογικά κύτταρα. Ορισμένες στοχευμένες θεραπείες αποκλείουν τη δράση ορισμένων μορίων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.

Άλλοι τύποι στοχευμένων θεραπειών βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να θανατώσει τα καρκινικά κύτταρα ή να χορηγήσει τοξικές ουσίες απευθείας στα καρκινικά κύτταρα για να τα θανατώσει. Η στοχευμένη θεραπεία μπορεί να έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από άλλους τύπους αντικαρκινικής θεραπείας.

Περισσότερα