Πρόκειται για ένα τύπο θεραπείας που χρησιμοποιεί ουσίες από ζωντανούς οργανισμούς.

Αυτές οι ουσίες είτε παράγονται φυσιολογικά σε ένα οργανισμό είτε παρασκευάζονται στο εργαστήριο.

Οι βιολογικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρκίνο είτε ενεργοποιούν είτε καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να βοηθήσουν τον οργανισμό να καταπολεμήσει τον καρκίνο είτε επιτίθενται σε συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα για να τα καταστρέψουν ή για να τα εμποδίσουν να αναπτυχθούν.