Αρνητικός χαρακτηρίζεται ο λεμφαδένας που δεν περιέχει κακοήθη κύτταρα.