Είναι επίσης γνωστός ως υποδοχέας ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2. Ο HER2 είναι μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων.

Μπορεί να παραχθεί σε μεγαλύτερες από το φυσιολογικό ποσότητες από ορισμένους τύπουςκαρκινικώνκυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και να προκαλέσει την πολύ γρήγορη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Όταν οι καρκίνοι έχουν μεγαλύτερη ποσότητα HER2 από τη φυσιολογική,ονομάζονται «θετικοί για HER2» ή «HER2+».

Ο έλεγχος της ποσότητας του HER2 σε ορισμένους τύπους καρκινικών κυττάρων μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του πλάνου θεραπείας.

Περισσότερα