Πρόκειται για αρχόμενο καρκίνο, τα κύτταρα του οποίου δεν διαπερνούν τη βασική μεμβράνη των πόρων και των λοβίων του μαζικού αδένα.