Η σημασία της ψυχο- ογκολογίας 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον συζητηθούν πρώτα με τον θεράποντα ιατρό.

Η ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους ασθενείς και στους συγγενείς τους. Η εμφάνιση άγχους, ανασφάλειας, φόβου και κατάθλιψης καθιστούν αναγκαία την αναγνώριση του ρόλου των ψυχολογικών και συναισθηματικών προβλημάτων τους. Τα συναισθήματα που προκαλεί η ασθένεια και η θεραπεία της, διαφέρουν από άτομο σε άτομο όπως και από την μία ημέρα στην άλλη.

Η ψυχο-ογκολογία είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ της ψυχολογίας και της ογκολογίας. Ασχολείται με τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές του καρκίνου καθώς και με τους παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην υποτροπή ή την εξέλιξη της ασθένειας. Μια σημαντική ενότητα της ψυχο – ογκολογίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και των συγγενών του στις διάφορες φάσεις της ογκολογικής νόσου. Ο όρος Ποιότητα Ζωής χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γενικότερης καλής διάθεσης του ατόμου και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως ένας από τους στόχους κλινικών δοκιμών για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μιας θεραπείας.  

Ένα άλλο σημαντικό πεδίο της ψυχο-ογκολογίας είναι η διαχείριση της ψυχικής δυσφορίας η οποία είναι συνήθης για τους ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς αισθάνονται ψυχική δυσφορία κάποιας μορφής, ενώ το ένα τρίτο από αυτούς υποφέρει από βαριά συμπτώματα. Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχική δυσφορία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής επιβάρυνσης της ασθένειας (συμπτώματα), της μειωμένης λειτουργικότητας που επηρεάζει την καθημερινή ζωή, καθώς και των συναισθηματικών και κοινωνικών αλλαγών που προκαλούνται ύστερα από τη διάγνωση του καρκίνου. Η  ψυχική δυσφορία μπορεί να οδηγήσει σε πιο έντονα αρνητικά αποτελέσματα όπως η χειροτέρευση της Ποιότητα Ζωής.

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι το θέμα της ψυχικής δυσφορίας υποτιμάται. Για αυτόν τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι καρκινοπαθείς να παραπέμπονται στις αρμόδιες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. 

Ζητήστε απο τους γιατρούς να σας ενημερώσουν για την ψυχική δυσφορία ώστε να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Αναλόγως του καρκίνου για τον οποίο έχετε υποβληθεί σε θεραπεία, ενδέχεται να βιώσετε σωματικές παρενέργειες που επηρεάζουν τη σεξουαλική σας ζωή.

Γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο στην κοιλιακή χώρα πιθανότατα μετά να αισθανθούν σωματική δυσφορία περισσότερο από άλλες, λόγω των οργάνων που έχουν επηρεαστεί, π.χ. η αφαίρεση της μήτρας ή/και των ωοθηκών θα προκαλέσει μειωμένα επίπεδα ορμονών ή παρενέργειες από τις θεραπείες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Το σώμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία για καρκίνο και μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά και απρόβλεπτα. Αυτό ίσως να είναι δύσκολο να το δεχτείτε και μπορεί να σας κάνει να νιώσετε λιγότερο ελκυστική. Αν αισθάνεσθε άνετα με τον εαυτό σας, γνωρίσετε καλά το σώμα σας και αποδεχτείτε την εμφάνισή σας, τότε θα έχετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή με το σύντροφό σας.

Μια σημαντική συμβουλή θα ήταν να μιλήσετε στο γιατρό σας ή στον ψυχο-ογκολόγο σας σε περίπτωση που αισθανθείτε αλλαγές στο σώμα σας μετα την αγωγή. Επίσης υπάρχουν σύλλογοι ασθενών με γυναίκες που έχουν ή είχαν γυναικολογικό καρκίνο. Πάντα είναι καλό να μιλάς σε κάποιον με παρόμοιες εμπειρίες.

Πηγή: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2019

ENGAGe