Πρόγνωση

Εάν ο  καρκίνος του τραχήλου της μήτρας διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, όταν ο καρκίνος είναι περιορισμένος στον τράχηλο και δεν έχει εξαπλωθεί περαιτέρω, η πιθανότητα ίασης είναι μεγάλη.  Στις γυναίκες οι οποίες διαγιγνώσκονται όταν ο καρκίνος τους έχει ήδη εξαπλωθεί, η ίαση είναι λιγότερο πιθανή, αλλά όχι αδύνατη. Ακόμα κι αν η ίαση δεν είναι δυνατή, η θεραπεία μπορεί συχνά να επιβραδύνει την εξέλιξη του καρκίνου.

Η δραματική διαφορά στα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης μεταξύ καρκίνων αρχικού και προχωρημένου σταδίου τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Εάν ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εντοπιστεί νωρίς, τότε οι προοπτικές επιβίωσης των ασθενών είναι καλές με εκτιμώμενο ποσοστό πενταετούς επιβίωσης έως 91%.

Εάν ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εντοπιστεί αργότερα, τότε η νόσος έχει προχωρήσει και το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μπορεί να είναι μικρότερο από 20%.

Θεραπεία

Οι τρέχουσες επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν:

Τη χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να θεραπεύσει τους καρκίνους που περιορίζονται στον τράχηλο και στους γύρω ιστούς και πραγματοποιείται είτε με ανοικτή χειρουργική επέμβαση είτε λαπαροσκοπικά, η οποία είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση.

Την ακτινοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τους καρκίνους που περιορίζονται στον τράχηλο, αλλά και για να καταστρέψει τυχόν καρκινικά κύτταρα, που έχουν παραμείνει μετά την χειρουργική επέμβαση ή για να ανακουφίσει την ασθενή από τυχόν συμπτώματα. Είναι μια αρκετά αποτελεσματική θεραπεία σε προχωρημένους καρκίνους και μπορεί να συνδυαστεί και με την χημειοθεραπεία.

Την χημειοθεραπεία, η οποία δίνεται για να συρρικνωθούν οι προχωρημένοι καρκίνοι και να ανακουφιστούν τα συμπτώματα της νόσου. Ορισμένες φορές μπορεί να χορηγηθεί πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή την ακτινοθεραπεία.

Και πιο πρόσφατα μια βιολογική θεραπεία σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία 

Σήμερα, διερευνάται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια καινοτόμων και προηγμένων θεραπειών όπως η ανοσοθεραπεία και σύντομα ανεμένεται να υπάρχουν αποτελέσματα των κλινικών μελετών που αφορούν τις θεραπείες αυτές.

Η θεραπεία που συνιστάται για κάθε περίπτωση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το στάδιο του καρκίνου και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου. Σε γυναίκες με νόσο πρώιμου σταδίου, ο στόχος είναι η θεραπεία του καρκίνου. Εάν η ίαση δε μπορεί να επιτευχθεί, τότε η θεραπεία στοχεύει στον έλεγχο του καρκίνου, περιορίζοντας την ανάπτυξη και την εξάπλωσή του, έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί να παραμείνει χωρίς συμπτώματα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Παρόλο που ο καρκίνος πρώιμου σταδίου μπορεί να θεραπευθεί με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, οι προχωρημένες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας δεν είναι ιάσιμες.

Βιβλιογραφία
 1. GLOBOCAN 2020: Cervix Uteri Fact Sheet accessed at https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
 2. CDC. Vaccines and Immunizations. Human Papillomavirus Last accessed June 2023 at http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html
 3. World Health Organization. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer. Last accessed June 2023 at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
 4. National Cancer Institute: SEER Cancer Statistics Review 1975-2010. Last accessed June 2023 at http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2010/results_merged/topic_survival.pdf
 5. Macmillan cancer support. About cervical cancer. https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/cervical-cancer
 6. Cancer research UK. Types of cervical cancer. Last accessed June 2023 at http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/type/cervical-cancer/about/types-of-cervical-cancer
 7. American Cancer Society. About Cervical Cancer. https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer/about.html
 8. National Cancer Institute. HPV and cancer. Last accessed June 2023 at http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet
 9. Mayo clinic. Cervical cancer risk factors. Last accessed June 2023 at https://cdn.prod-carehubs.net/n1/802899ec472ea3d8/uploads/2014/10/Cervical-Cancer-Whos-at-Risk.mp3
 10. Macmillan cancer support. Causes and risk factors. Last accessed June 2023 at http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/cervical-cancer/diagnosing/causes-and-risk-factors/potential-causes-of-cancer
 11. Cancer Research UK. Cervical cancer risks and causes https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cervical-cancer/risks-causes
 12. Canadian Cancer Society.Cervical cancer https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/cervical
 13. Mayo clinic. Cervical cancer vaccine: Who needs it, how it works. Last accessed June 2023 at http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/sexual-health/in-depth/cervical-cancervaccine/art-20047292
 14. Mayo clinic. Cervical cancer. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-cancer/symptoms-causes/syc-20352501
 15. Macmillan cancer support.Symptoms of cervical cancer https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/stories-and-media/booklets/symptoms-of-cervical-cancer-easy-read#e=0
 16. Jo’s trust. Symptoms of cervical cancer. Last accessed June 2023 at https://www.jostrust.org.uk/information/cervical-cancer/about-cervical-cancer/symptoms
 17. Mayo clinic. Colposcopy. Last accessed June 2023 at http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/colposcopy/basics/definition/prc-20014027
 18. Mayo clinic. Cervical cancer diagnosis-treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-cancer/diagnosis-treatment/drc-20352506
 19. National Cancer Institute. Cervical cancer treatment. Last accessed June 2023 at http://www.cancer.gov/types/cervical/patient/cervical-treatment-pdq#link/stoc_h2_1
 20. National Cancer Institute. Targeted cancer therapies https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies
 21. Cervical cancer in women with comprehensive health care access: attributable factors in the screening process. Layden et al.. J Natl Cancer Inst. 2005: 97(9): 675-683.
 22. Screening preventable cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl. Cancer Inst. 2008: 100(9): 622-629.
 23. www.nobelprize.org/prizes/medicine/2008/hausen/facts
 24. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
 25. FIGO Cancer report 2021. Cancer of the cervix uteri 2021 update. Accessed at https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13865
 26. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination. von Karsa et al., Papillomavirus Research 2015 (1):22-31.
 27. Screening for Cervical Cancer US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Curry et al., JAMA 2018, 320(7):674-686.
 28. Secondary prevention of cervical cancer: ASCO resource-stratified clinical practice guidelines Jeronimo et al, JGO, 2016; 12;3(5):635-657.