Συμπτώματα

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συχνά δεν έχει συμπτώματα στα αρχικά του στάδια. Καθώς όμως ο καρκίνος εξελίσσεται τα παρακάτω συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν:

 • Μη φυσιολογική αιμορραγία ή σημαντική αλλαγή στον έμμηνο κύκλο. Αυτό είναι και το πιο κοινό σύμπτωμα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις
 • Πυελικός πόνος
 • Αιμορραγία μετά τη σεξουαλική επαφή
Διάγνωση

Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, θετικού HPV test, ή παθολογικού τεστ Pap απαιτούνται περισσότερες εξετάσεις.  Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση χρειάζεται να γίνει κολποσκόπηση και βιοψία.

Κολποσκόπηση: Κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης ο τράχηλος εξετάζεται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μεγεθυντικό όργανο (κολποσκόπιο) και λαμβάνεται ένα μικρό δείγμα του (βιοψία) για την παρατήρηση των κυττάρων (βλέπε Εικόνα 1) 

cervical first

Κωνοειδής βιοψία: Στην κωνοειδή βιοψία ένα μικρό κομμάτι κωνικού σχήματος αφαιρείται από τον τράχηλο για να εξεταστεί (βλέπε Εικόνα 2)

Σταδιοποίηση

Η σταδιοποίηση καθορίζει πόσο προχωρημένος είναι ένας καρκίνος και αν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Εάν, κατά την αρχική διαγνωστική βιοψία, ο καρκίνος φαίνεται να είναι πιο προχωρημένος και πιθανότατα να έχει εξαπλωθεί, τότε μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος με:

Απεικόνιση: Ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες (CT), μαγνητικές τομογραφίες (MRI) ή τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων (PET)

Οπτική εξέταση: χρήση κυστεοσκοπίου ή πρωκτοσκοπίου για την αξιολόγηση τυχόν εξάπλωσης του καρκίνου στην ουροδόχο κύστη ή το ορθό, αντίστοιχα.

Pinakaki

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό του σταδίου της νόσου με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International Federation of Gynecology and Obstetrics – FIGO)

cervical second
Βιβλιογραφία
 1. GLOBOCAN 2020: Cervix Uteri Fact Sheet accessed at https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
 2. CDC. Vaccines and Immunizations. Human Papillomavirus Last accessed June 2023 at http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html
 3. World Health Organization. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer. Last accessed June 2023 at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
 4. National Cancer Institute: SEER Cancer Statistics Review 1975-2010. Last accessed June 2023 at http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2010/results_merged/topic_survival.pdf
 5. Macmillan cancer support. About cervical cancer. https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/cervical-cancer
 6. Cancer research UK. Types of cervical cancer. Last accessed June 2023 at http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/type/cervical-cancer/about/types-of-cervical-cancer
 7. American Cancer Society. About Cervical Cancer. https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer/about.html
 8. National Cancer Institute. HPV and cancer. Last accessed June 2023 at http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-fact-sheet
 9. Mayo clinic. Cervical cancer risk factors. Last accessed June 2023 at https://cdn.prod-carehubs.net/n1/802899ec472ea3d8/uploads/2014/10/Cervical-Cancer-Whos-at-Risk.mp3
 10. Macmillan cancer support. Causes and risk factors. Last accessed June 2023 at http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/cervical-cancer/diagnosing/causes-and-risk-factors/potential-causes-of-cancer
 11. Cancer Research UK. Cervical cancer risks and causes https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cervical-cancer/risks-causes
 12. Canadian Cancer Society.Cervical cancer https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/cervical
 13. Mayo clinic. Cervical cancer vaccine: Who needs it, how it works. Last accessed June 2023 at http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/sexual-health/in-depth/cervical-cancervaccine/art-20047292
 14. Mayo clinic. Cervical cancer. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-cancer/symptoms-causes/syc-20352501
 15. Macmillan cancer support.Symptoms of cervical cancer https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/stories-and-media/booklets/symptoms-of-cervical-cancer-easy-read#e=0
 16. Jo’s trust. Symptoms of cervical cancer. Last accessed June 2023 at https://www.jostrust.org.uk/information/cervical-cancer/about-cervical-cancer/symptoms
 17. Mayo clinic. Colposcopy. Last accessed June 2023 at http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/colposcopy/basics/definition/prc-20014027
 18. Mayo clinic. Cervical cancer diagnosis-treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-cancer/diagnosis-treatment/drc-20352506
 19. National Cancer Institute. Cervical cancer treatment. Last accessed June 2023 at http://www.cancer.gov/types/cervical/patient/cervical-treatment-pdq#link/stoc_h2_1
 20. National Cancer Institute. Targeted cancer therapies https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies
 21. Cervical cancer in women with comprehensive health care access: attributable factors in the screening process. Layden et al.. J Natl Cancer Inst. 2005: 97(9): 675-683.
 22. Screening preventable cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl. Cancer Inst. 2008: 100(9): 622-629.
 23. www.nobelprize.org/prizes/medicine/2008/hausen/facts.
 24. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
 25. FIGO Cancer report 2021. Cancer of the cervix uteri 2021 update. Accessed at https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13865
 26. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination. von Karsa et al., Papillomavirus Research 2015 (1):22-31.
 27. Screening for Cervical Cancer US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Curry et al., JAMA 2018, 320(7):674-686.
 28. Secondary prevention of cervical cancer: ASCO resource-stratified clinical practice guidelines Jeronimo et al, JGO, 2016; 12;3(5):635-657.
 29. https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/11/17/default-calendar/launch-of-the-global-strategy-to-accelerate-the-elimination-of-cervical-cancer).
 30. https://www.wcrf.org/cancer-trends/cervical-cancer-statistics/
 31. Doorbar J et al, Rev Med Virol. 2015;25 (1): 2-23
 32. De Sanjose S et al. Lancet Oncol.2010
 33. Munoz N et al. Int J Cancer. 2004
 34. Chesson HW et al. Sex Transm Dis. 2014;41(11): 660-664
 35. Leyden WA et al. J Natl Cancer Inst. 2005;97 (9):675-683
 36. Andrae B et al. J Natl Cancer Inst. 2008;100 (9): 622-629