Τα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών

Τα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών δεν είναι συγκεκριμένα και μπορούν να αποδοθούν σε άλλες λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Για αυτό τον λόγο, η διάγνωση γίνεται συνήθως σε πιο προχωρημένο στάδιο κι έτσι τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ χαμηλά. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ο πόνος στην κοιλιά ή την πύελο, ο οποίος επιμένει, το επίμονο φούσκωμα της κοιλιάς (όχι το φούσκωμα που έρχεται και φεύγει), η αίσθηση πληρότητας μετά από κατανάλωση ακόμη και μικρής ποσότητας τροφής, η συχνοουρία, η κόπωση, η απώλεια της όρεξης κι άλλα.

ig4
Βιβλιογραφία
 1. https://www.wcrf.org/cancer-trends/worldwide-cancer-data/ Last accessed June 2023
 2. Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49:1374-403
 3. Cancer Research UK. Stages of ovarian cancer. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/treatment/stages-of-ovarian-cancer. Last Accessed June 2023.
 4. Cancer Research UK. Ovarian cancer symptoms. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/about/ovarian-cancer-symptoms. Last Accessed June 2023.
 5. Cancer Research UK. Ovarian cancer tests. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/diagnosis/ovariancancer-tests. Last Accessed June 2023.
 6. SΕΕR.https://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html. Last accessed June 2023.
 7. American Cancer Society. http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/ovarian-cancer-survival-rates. Last accessed June 2023.
 8. Foundation for Women’s cancer. https://www.foundationforwomenscancer.org/gynecologic-cancers/cancer-types/ovarian/ Last accessed June 2023.
 9. Goff BA, et al. JAMA 2004;291:2705–12.
 10. Goff BA, et al. Cancer 2000;89:2068–75.
 11. https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers
 12. Rosen DG, et al. Front Biosci 2009;14:2089-2102.
 13. Permuth-Wey and Sellers. Methods Mol Biol 2009; 472:413-37.
 14. Roett MA and Evans P. Am Fam Physicians 2009; 80:609-616.
 15. US National Library of Medicine. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ovarian-cancer#genes. Last accessed June 2023.
 16. National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet. Last accessed June 2023.
 17. Konecny GE and Kristeleit RS. Br J Cancer 2016; 115:1157-1173.
 18. Foundation for Women’s cancer https://www.foundationforwomenscancer.org/about-the-foundation/allied-support-group/%20ovarian-cancer-symptoms-consensus-statement. Last accessed June 2023.
 19. Goff BA, et al. JAMA 2004;291:2705–12.
 20. Goff BA, et al. Cancer 2000;89:2068–75.
 21. Heintz APM, et al. Int J Gynaecol Obstet 2006;95 (Suppl 1): S161–92. 12. 12.CancerProgress.net. http://www.cancerprogress.net/timeline/ovarian-cancer. Last accessed June 2023.
 22. Ledermann GE, et al. Ann Oncol 2013;24(Suppl 6):vi24-vi32.
 23. National Comprehensive Cancer Network. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ovarian.pdf. Last accessed June 2023