Ποιες επιλογές θεραπείας είναι διαθέσιμες για τον καρκίνο του ενδομητρίου;

Οι πιο κοινές θεραπείες για τον καρκίνο του ενδομητρίου είναι η χειρουργική επέμβαση (για την απομάκρυνση του όγκου ή του μεγαλύτερου τμήματος αυτού), η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία (για τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων). Η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο, το στάδιο και τον βαθμό του καρκίνου του ενδομητρίου ενώ επίσης εξαρτάται από το εάν έχει εγκριθεί μια θεραπεία στη χώρα μας ή όχι.

Χειρουργική επέμβαση

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι χειρουργοί θα προσπαθήσουν να αφαιρέσουν τον καρκίνο για να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να μειώσουν την πιθανότητα ο καρκίνος να επανέλθει μετά τη θεραπεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση ορισμένων αναπαραγωγικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ωοθηκών, των σαλπίγγων, της μήτρας και του τραχήλου της μήτρας.

Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, θα αξιολογήσουν επίσης τη δυνατότητα απομάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερου όγκου από τα όργανα στα οποία έχει εξαπλωθεί.

Ακτινοθεραπεία

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να δοθεί ακτινoθεραπεία για να θανατωθούν τυχόν καρκινικά κύτταρα που δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Χημειοθεραπεία

Οι χημειοθεραπείες είναι φάρμακα που στοχεύουν στο να εμποδίσουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Μερικές φορές χορηγείται χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία για να ενισχυθεί η δράση της ακτινoθεραπείας κι έτσι να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό ονομάζεται χημειοακτινoθεραπεία.
Η χημειoθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ως μείγμα φαρμάκων καθώς μερικές φορές λειτουργεί καλύτερα από ένα μόνο τύπο χημειoθεραπείας. Η χημειoθεραπεία χορηγείται με έγχυση στη φλέβα της ασθενούς για μερικές ώρες.

Η ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται τακτικά το νοσοκομείο ή την κλινική για να λαμβάνει τη θεραπεία της, ενώ ο ακριβής των τακτικών αυτών επισκέψεων εξαρτάται από το είδος της χημειoθεραπείας κι αποφασίζεται από τον γιατρό.

Ορμονική θεραπεία

Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου του ενδομητρίου, ο γιατρός  μπορεί να συστήσει την ορμονική θεραπεία. Αυτή η θεραπεία βοηθά στο να επιβραδύνει ή να σταματά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων μειώνοντας τα επίπεδα ορισμένων ορμονών στο σώμα.

AdobeStock 266934496
Άλλες θεραπείες

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν νέες θεραπείες που αναπτύσσονται για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Οι κλινικές δοκιμές διερευνούν αυτά τα νέα φάρμακα και τα συγκρίνουν με τις τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κλινικές δοκιμές ή ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος σε μια κλινική δοκιμή, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον γιατρό σας.

Βιβλιογραφία
 1. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/womb-cancer
 2. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/endometrial-cancer-statistics
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/endometrial-cancer/symptoms-causes/syc-20352461
 4. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/womb-cancer/risks-causes
 5. https://www.nhs.uk/conditions/womb-cancer/symptoms/
 6. https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/womb-endometrial-cancer/diagnosing/how-cancers-are-diagnosed/tests-and-scans/being-diagnosed.html
 7. https://www.nhs.uk/conditions/womb-cancer/diagnosis/
 8. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/womb-cancer/types-grades
 9. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/uterine-endometrial/diagnosis/stages
 10. https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/treating.html
 11. https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/treating/surgery.html
 12. https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/treating/radiation.html
 13. https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/treating/chemotherapy.html
 14. https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/treating/hormone-therapy.html
 15. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/womb-cancer/survival
 16. https://www.cancer.net/cancer-types/uterine-cancer/statistics