Τι είναι ο καρκίνος των ωοθηκών

Ο καρκίνος των ωοθηκών ανήκει στους «γυναικολογικούς καρκίνους» που περιλαμβάνουν επίσης τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του ενδομήτριου, αλλά και σπανιότερες μορφές καρκίνου, όπως του κόλπου, των σαλπιγγών και του αιδοίου. Αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως, αποτελώντας τον 5ο πιο συχνό καρκίνο στην Ευρώπη με περισσότερες από 65.000 περιπτώσεις. Ο καρκίνος των ωοθηκών συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα τα πενταετή ποσοστά επιβίωσης να είναι σημαντικά μειωμένα.

 

SS1 1

Το στάδιο ενός καρκίνου περιγράφει το πόσο έχει αναπτυχθεί κι αν έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος. Στο Στάδιο 1 ο καρκίνος εντοπίζεται μόνο στις ωοθήκες. Στο Στάδιο 2 ο καρκίνος έχει επεκταθεί εκτός ωοθηκών κι έχει αναπτυχθεί στα όργανα της πυέλου, ενώ στο Στάδιο 3 ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στην περιοχή της κοιλιάς. Στο τελευταίο Στάδιο 4, ο καρκίνος έχει επεκταθεί και σε άλλα απομακρυσμένα από τις ωοθήκες όργανα, όπως για παράδειγμα στους πνεύμονες ή στο ήπαρ.

 

SS12
Βιβλιογραφία
 1. Permuth-Wey J, Sellers TA. Epidemiology of ovarian cancer. Methods Mol Biol. 2009;472:413-37.Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49:1374-403
 2. Cancer Research UK. Stages of ovarian cancer. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/treatment/stages-of-ovarian-cancer. Last Accessed December 2020.
 3. Cancer Research UK. Ovarian cancer symptoms. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/about/ovarian-cancer-symptoms. Last Accessed December 2020.
 4. Cancer Research UK. Ovarian cancer tests. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/ovarian-cancer/diagnosis/ovariancancer-tests. Last Accessed December 2020.
 5. SΕΕR.https://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html. Last accessed December 2020.
 6. American Cancer Society. http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/ovarian-cancer-survival-rates. Last accessed December 2020.
 7. Foundation for Women’s cancer. https://www.foundationforwomenscancer.org/gynecologic-cancers/cancer-types/ovarian/ Last accessed December 2020.
 8. Goff BA, et al. JAMA 2004;291:2705–12.
 9. Goff BA, et al. Cancer 2000;89:2068–75.
 10. GLOBOCAN. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Last accessed December 2020.
 11. GLOBOCAN. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Last accessed December 2016.
 12. Rosen DG, et al. Front Biosci 2009;14:2089-2102.
 13. Permuth-Wey and Sellers. Methods Mol Biol 2009; 472:413-37.
 14. Roett MA and Evans P. Am Fam Physicians 2009; 80:609-616.
 15. US National Library of Medicine. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ovarian-cancer#genes. Last accessed December 2016.
 16. National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet. Last accessed December 2016.
 17. Konecny GE and Kristeleit RS. Br J Cancer 2016; 115:1157-1173.
 18. Foundation for Women’s cancer https://www.foundationforwomenscancer.org/about-the-foundation/allied-support-group/%20ovarian-cancer-symptoms-consensus-statement . Last accessed December 2016.
 19. Goff BA, et al. JAMA 2004;291:2705–12.
 20. Goff BA, et al. Cancer 2000;89:2068–75.
 21. Heintz APM, et al. Int J Gynaecol Obstet 2006;95 (Suppl 1): S161–92. 12.
 22. CancerProgress.net. http://www.cancerprogress.net/timeline/ovarian-cancer. Last accessed December 2016.
 23. Ledermann GE, et al. Ann Oncol 2013;24(Suppl 6):vi24-vi32.
 24. National Comprehensive Cancer Network. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ovarian.pdf. Last accessed December 2016