1. Κ.Ε.Φ.Ι. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

https://www.anticancerath.gr/

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

3. ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΕΡΙΦΥΛΗ»

https://www.anticancerath.gr/ourwork/erifili/

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ –  Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

https://www.esmo.org/content/download/36781/728488/file/ESMO-ACF-Greek-endometrial-cancer-guide-patients.pdf

5. EUROPEAN NETWORK OF GYNAECOLOGICAL CANCER+ ADVOCACY GROUPS – ENGAGE

https://engage.esgo.org/discover/about-engage/