1. Κ.Ε.Φ.Ι. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

https://www.anticancerath.gr/

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

3. ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΕΡΙΦΥΛΗ»

https://www.anticancerath.gr/ourwork/erifili/

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑXΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ – ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ –  Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

https://www.hesmo.gr/images/ESMO/ESMO-ACF-Greek-cervical-cancer-guide-patients.pdf

5. EUROPEAN NETWORK OF GYNAECOLOGICAL CANCER+ ADVOCACY GROUPS – ENGAGE

https://engage.esgo.org/discover/about-engage/

6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WHO): Ένα μέλλον χωρίς καρκίνο του τραχήλου της μήτραs

https://www.who.int/news/item/17-11-2020-a-cervical-cancer-free-future-first-ever-global-commitment-to-eliminate-a-cancer