Ιατρικοί Σύνδεσμοι

1. American Cancer Society
http://www.cancer.org

2. European Society for Medical Oncology
https://www.esmo.org

3. ESMO Survivorship Patient Guide
https://www.esmo.org/content/download/126482/2389312/1/ESMO-Patient-Guide-Survivorship-EL.pdf

4. ΕΟΠΕ – Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
http://www.hesmo.gr/

5. Τα νέα της Ογκολογίας
http://www.neaeope.gr

6. Γυναίκες στην Ογκολογία
https://www.w4ohellas.org

7. Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τον Καρκίνο

https://gco.iarc.fr/

Σύνδεσμοι Συλλόγων Ασθενών

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”
http://www.almazois.gr

2. Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης

3. Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας

4. Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών
http://www.anticancerath.gr

5. Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ”
http://www.oekk.gr

ΒC_FHER_0321